Historia económica de América Latina. Volumen I: «Sistemas agrarios e historia colonial»

Barcelona, Editorial Crítica, 1979 (1a edición), 1999 (4a edición).